Som kunstner og kulturformidler laver jeg mange projekter med børn. Projekterne er ofte formidling af kulturarv, samskabende kunstneriske processer eller begge dele. Projekterne udvikles  med udgangspunkt i børnenes viden og kunnen i samarbejde med pædagoger, lærere eller andre.
Jeg har deltaget i store landsdækkende udviklingsprojekter som f. eks Museet i den åbne skole, Børnehaven på Biblioteket, KunstGødning og LegeKunst. 
Her er et lille udpluk af udviklingsprojekter lavet med støtte fra de medvirkende kommuner, BMMK, LegeKunst, Statens Kunstfond, Nordeafonden, Museum Mors, Slots- og Kulturstyrelsen og Den Lille Kulturpulje i Region Nordjylland. :


Opfinderværksted med M. C. Holms Skole
Opfinderværksted med M. C. Holms Skole
Kulturkometen, undervisningstilbud til Pædagoger i Frederikshavn Kommune
Kulturkometen, undervisningstilbud til Pædagoger i Frederikshavn Kommune
Legedag i parken, Nikolaj for Børn, Kolding.
Legedag i parken, Nikolaj for Børn, Kolding.
Dr. Lakras Skattekiste. Projekt for mellemtrinet i Frederikshavn Kommune.
Dr. Lakras Skattekiste. Projekt for mellemtrinet i Frederikshavn Kommune.
Købstadsjubilæum Frederikshavn. Projekt for indskolingsklasserne.
Købstadsjubilæum Frederikshavn. Projekt for indskolingsklasserne.
Børnehaven på Biblioteket. Nationalt Udviklingsprojekt.
Børnehaven på Biblioteket. Nationalt Udviklingsprojekt.
Købstadsjubilæum Brønderslev. Samarbejde med KoloBritt og elever fra mellemtrinet.
Købstadsjubilæum Brønderslev. Samarbejde med KoloBritt og elever fra mellemtrinet.
Aksel i Farver. Workshops i på skoler i Frederikshavn Kommune.
Aksel i Farver. Workshops i på skoler i Frederikshavn Kommune.
KunstGødning, udviklingsprojekt i børnehaver i tre Nordjyske kommuner.
KunstGødning, udviklingsprojekt i børnehaver i tre Nordjyske kommuner.
Regnbuedansen, udviklingsprojekt i samarbejde med Birgitte Bisgaard.
Regnbuedansen, udviklingsprojekt i samarbejde med Birgitte Bisgaard.
Back to Top